تبلیغات موضوعات مطالب
لوگوی اعتماد پرداخت آنلاین
نماد اعتماد درگاه pay.ir
دانلود Glory 37 با لینک مستقیم و دائمی
نویسنده : Mojtaba    موضوع :GloryMMA    تاریخ بروز رسانی : 2 بهمن 1395   

★·.·´¯`·.·★ مسابقات اصلی سری Super Fight Series اضافه شد + چهار کیفیت ★·.·´¯`·.·★

★·.·´¯`·.·★ مسابقات اصلی سری Los Angeles اضافه شد + چهار کیفیت ★·.·´¯`·.·★

*** آپدیت شده 3 بهمن 95 ***

دانلود Glory 36 با لینک مستقیم و دائمی
نویسنده : Mojtaba    موضوع :GloryMMA    تاریخ بروز رسانی : 21 آذر 1395   

★·.·´¯`·.·★ مسابقات مقدماتی اضافه شد + پنج کیفیت ★·.·´¯`·.·★

★·.·´¯`·.·★ مسابقات اصلی اضافه شد + چهار کیفیت ★·.·´¯`·.·★

★·.·´¯`·.·★ مسابقات اصلی سری Collision اضافه شد + چهار کیفیت ( اختصاصی ) ★·.·´¯`·.·★

★·.·´¯`·.·★ مسابقه حساس و مهم Morocco Badr Hari vs. Rico Verhoeven به صورت اختصاصی اضافه شد + چهار کیفیت ★·.·´¯`·.·★

*** آپدیت شده 22 آذر 95 ***

دانلود Glory 35 با لینک مستقیم و دائمی
نویسنده : Mojtaba    موضوع :GloryMMA    تاریخ بروز رسانی : 16 آبان 1395   

★·.·´¯`·.·★ مسابقات اصلی Super Fight Series اضافه شد + سه کیفیت ★·.·´¯`·.·★

★·.·´¯`·.·★ مسابقات اصلی Nice اضافه شد + سه کیفیت ★·.·´¯`·.·★

*** آپدیت شده 16 آبان 95 ***

دانلود Glory 34 با لینک مستقیم و دائمی
نویسنده : Mojtaba    موضوع :GloryMMA    تاریخ بروز رسانی : 1 آبان 1395   

★·.·´¯`·.·★ مسابقات اصلی Super Fight Series اضافه شد + چهار کیفیت ★·.·´¯`·.·★

★·.·´¯`·.·★ مسابقات اصلی Denver اضافه شد + سه کیفیت ★·.·´¯`·.·★

*** آپدیت شده 1 آبان 95 ***

دانلود Glory 33 با لینک مستقیم و دائمی
نویسنده : Mojtaba    موضوع :GloryMMA    تاریخ بروز رسانی : 20 شهریور 1395   

*** تمامی لینک ها به دستور ساماندهی وزارت ارشاد اسلامی حذف گردیده است ***

دانلود Glory 32 با لینک مستقیم و دائمی
نویسنده : Mojtaba    موضوع :GloryMMA    تاریخ بروز رسانی : 2 مرداد 1395   

★·.·´¯`·.·★ مسابقات اصلی Super Fight Series اضافه شد ★·.·´¯`·.·★

★·.·´¯`·.·★ دانلود مسابقات اصلی Virginia اضافه شد  ★·.·´¯`·.·★

*** آپدیت شده 3 مرداد 95 ***

تبلیغات